Máte otázku?

...nevíte si s něčím rady?


Jaký je rozdíl mezi třídními schůzkami a hovorovými hodinami?

Třídní schůzky mají společnou část, ve které třídní učitel seznámí všechny rodiče s důležitými informacemi. Poté učitel zahájí individuální konzultaci s rodiči. Hovorové hodiny tuto společnou část nemají, probíhá rovnou individuální konzultace.

Co když je moje dítě nemocné a nemůže se dostavit do školy?

Napište informační mail třídnímu učiteli. Po skončení vyučování se na stránkách třídy objeví probrané učivo daného dne - to si doplňte (jakmile to zdravotní stav dítěte dovolí). Pokud máte sešity ve škole, stačí požádat učitele o položení sešitů na vrátnici, kde si je můžete vyzvednout kdykoliv do 17:00 hod.

Co když moje dítě nesmí cvičit po nemoci?

Napište krátkou zprávu do Školního deníčku. Můžete uvést i "období", kdy nesmí cvičit (týden, měsíc).

Jak omluvit dítě, když plánujeme dovolenou?

Pokud máte v úmyslu odjet na období delší než 3 pracovní dny, pak je nutné vyplnit Žádost o uvolnění z výuky: https://www.bakalka.cz/dokumenty-formulare .Tento dokument pošlete po dítěti do školy a učitel jej vyplněný (a schválený paní ředitelkou) pošle zpátky domů.

Jak mohu zařídit, aby moje dítě dnes nešlo do družiny?

Napište krátkou zprávu do Školního deníčku. Uveďte, zda jde dítě na oběd, nebo rovnou domů a zda jej někdo provází, nebo odchází samostatně.

Jak zařídím, aby moje dítě nechodilo do družiny vždy v úterý?

Napište krátkou zprávu do Školního deníčku - učitel si informaci poznačí a bude brát žáka po vyučování do šatny každé úterý. Uveďte prosím, zda jde dítě na oběd, či nikoliv.

Jak mohu zajistit, aby moje dítě odešlo ze školy uprostřed vyučování?

Napište krátkou zprávu do Školního deníčku. Uveďte čas, kdy bude dítě odcházet a místo, kde jej budete čekat (např. před školou). Dítěti vystavíme tzv. propustku, kterou ukáže panu vrátnému a ten dítě pustí z budovy školy. Pokud si jej vyzvednete osobně ze třídy, potom odchází bez propustky.

Jak mám reagovat, když se mému dítěti stal ve škole úraz?

Pokud po škole zjistíte, že Vašemu dítěti se stal úraz (a nebyli jste ještě informováni prostřednictvím telefonátu, nebo zápisem ve Školním deníčku), je nutné neprodleně informovat třídního učitele (mailem, nebo telefonicky). Učitel zapíše událost do Knihy úrazů a zajistí tak podklady pro pojišťovnu. Pozdějším hlášením úrazů již nebude vyhověno.

Moje dítě má ve škole problémy, necítí se dobře....co mohu udělat?

Napište informační mail třídnímu učiteli, nebo si sjednejte osobní schůzku. Po společné poradě navrhneme postup řešení a pokusíme se situaci napravit. Pokud nebudeme úspěšní, obrátíme se na kompetentní osoby:

  • zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň a výchovná poradkyně pro 1. - 4. ročník Mgr. Leona Chromá
  • metodička prevence a vedoucí poradenského centra Mgr. Ivana Zabelová Fabiánová
  • školní psycholožka Mgr. Markéta Vejmělková

Ztratilo se nám ......kde máme hledat?

  • pouzdro, flaška, pero......hledejte ve třídě (krabice "ztrátů a nálezů"), nebo v družině
  • oblečení, boty, tělocvik......hledejte v prostorách šaten na "lavičce ztrátů a nálezů" (hned při vstupu)
  • peněženka, klíče, čip na obědy......hledejte na sekretariátě školy nebo na vrátnici

Doporučuji mít vše podepsané, protože pak se věc snadněji dostává k majiteli.

Může mít moje dítě ve škole mobil?

Může, ale pouze vypnutý a uložený v aktovce, nebo v uzamčené skříňce (tu mají děti až ve 2. ročníku). Pokud dítě potřebuje kontaktovat rodiče v době vyučování, uvědomí třídního učitele a ten se s rodičem spojí. Mobil smí dítě zapnout až při odchodu domů v prostoru šatny, nebo ve vestibulu školy.

Máme velké problémy s chystáním věcí do školy. Jak mohu svému dítěti pomoci?

Pořiďte mu barevné složky na jednotlivé předměty (např. červená - Český jazyk, modrá - Matematika...). Dítěti se snadněji pracuje s celými složkami, než s jednotlivými sešity a celý proces chystání se tak značně zjednoduší.