Školní deníček

...jaké jsou aktuální informace?

Školní rok 2020/2021 (Prosím, sledujte pravidelně.)

14.1.

Fotoalbum Zimní radovánky

Vážení rodiče,

paní učitelka Marta Egberts (z hodin angličtiny) uspořádala pro všechny děti z naší třídy hravou soutěž, nebo spíše takovou "domácí úlohu".

Každé dítě má za úkol se vyfotit, jak si hraje ve sněhu, sáňkuje, bobuje, kouluje se, staví sněhuláka....atd.

Tuto fotografii Vás poprosíme poslat na mail paní učitelky egberts@bakalka.cz

Paní učitelka z těchto fotek vytvoří fotoalbum a poskytne nám všem přístup.

Děkuji za spolupráci.

6.1.

Domácí úkoly

Vážení rodiče,

ve 2. pololetí se již děti budou snažit samy si dohlížet na domácí úkoly, tzn. že již nebudou uvedeny na webových stránkách.

S dětmi jsme si o této změně popovídali a vědí, že si musí úkoly důkladně zapsat hned ve škole.

Pokud by se přeci jen stalo, že úkol nepřečtete, nebo nebude zapsaný vůbec, můžete mi napsat e-mail, nebo krátkou zprávu.

Děkuji.

3.12.

Projekt "Čtení pomáhá"

Vážení rodiče,

pokud budete chtít, můžete se zapojit do projektu Čtení pomáhá - zajímavým způsobem spojuje

radost ze čtení knihy s možností pomoci potřebným, zvlášť v tomto vánočním čase.

Pokud s dětmi přečtete nějakou knížku, můžete si ji vyhledat na webových stránkách (viz níže).

Zaregistrujete se a pak u knížky vyplníte test - pokud se Vám podaří, získáte symbolicky 50 Kč.

Těchto 50 Kč můžete darovat na některou z vybraných charit.

Knihy na stránkách vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem.

https://www.ctenipomaha.cz/

27.11.

Výuka v novém týdnu od 30.11.

Vážení rodiče,

v novém školním týdnu již bude platit původní rozvrh hodin (jako v době před uzavřením školy).

Nebude probíhat výuka tělesné a hudební výchovy (nahradíme ji procvičováním učiva a procházkami na zahradu).

23.11.

Prosba o vyplnění dotazníku

Vážení rodiče,

pěkně prosíme o vyplnění dotazníku - slouží nám jako zpětná vazba k probíhající (nebo proběhlé) distanční výuce:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmHCad0AlE2D-3ogD-yVA--1kzLADhcSFmwxPV7AJ2-TWnmw/viewform

Děkujeme.

2.11.

Informace pro rodiče dětí, které byly přihlášeny do kurzu Cambridge

Vážení rodiče,

na začátku října jsme s nadějí odstartovali kurz Cambridge Pre-Starters. Bohužel, školy byly z důvodu pandemie brzy uzavřeny a náš kurz tedy prozatím pozastaven. Dokud se děti nevrátí zpět do školy, neplaťte žádné kurzovné - jeho cena bude snížena s ohledem na počet zrušených lekcí.

Jen bych Vás touto cestou chtěla požádat o uhrazení částky 200 za pracovní sešit, který již děti obdržely.

Číslo účtu školy: 33836621/0100

Variabilní symbol: každému dítěti byl přiřazen - papírek je nalepený v žákovské knížce

Zpráva pro příjemce: Cambridge-pracovní sešit


Předem Vám mnohokrát děkuji a přeji Vám všem pevné zdraví i pozitivní energii,

Marta Egberts

9.10. POZOR - ZMĚNA!!!

Vážení rodiče,

v důsledku usnesení vlády (č. 2 a 3) se na všech druzích škol zakazuje již od 9.10.2020 výuka plavání.

Školu v přírodě s výukou plavání tedy odsuneme - o novém termínu Vás budeme informovat.

Termín platby za plavání bude posunut podle nového termínu plavání.

Pokud jste již částku uhradili, je to v pořádku - kdyby se plavání nekonalo vůbec, platbu Vám vrátíme.

p. uč. Foltýnková + vedení školy

8.10.

Zprovoznění nového elektronického systému (Školní družina)

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 8.10.2020 dojde ke zprovoznění nového elektronického systému vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Při vyzvedávání dětí přikládáte čip k terminálu, který je umístěný vlevo od nástěnky.

Do pátku 16.10.2020 bude v provozu i dosavadní systém zvonění na družinu.

p.vych. Kotoučková

30.9.

Projekt Daruj knihu

Vážení rodiče,

velice děkujeme všem, kteří se minulý rok zapojili do projektu Daruj knihu, čímž významně rozšířili množství titulů v naší Školní knihovně.

I letos přicházíme s žádostí o zapojení se do tohoto projektu. Na vrátnici školy je umístěn košíček s barevnými lístky. Na každém z nich je uvedeno jméno spisovatele a název knihy. V případě Vašeho zájmu si dítě může jeden (či více) papírků z košíku vylosovat a danou knihu s Vámi zakoupit. Poté ji přinese do školy, kde ji odevzdá svému třídnímu učiteli (nebo paní učitelce Egberts ve třídě 3.B).

Všechny nové knihy budou obaleny a jméno dárce bude zapsáno na přední stránce.

Obsáhlejší informace naleznete na tomto odkaze: https://www.bakalka.cz/aktuality/2020/projekt-daruj-knihu

25.9.

Školní družina - posílá po dětech zápisní lístky a řády ŠD

  • zápisní lístky, prosím, prohlédnout, doplnit časy odchodů, doplnit zmocněné osoby

  • řády školní družiny, prosím, podepsat rodiče + dítě

  • rodiče prosím, aby do ŠD letos poslali skicák, skládané papírové ručníky, kapesníky v krabici, 1 balení bonbonů na odměny

Děkuji, p. vych. Jebasová

15.9.

Školní knihovna

Školní knihovna je v provozu od minulého týdne. Děti si opět mohou půjčovat knihy, které je zaujmou.

Otevírací doba knihovny je každé úterý a pátek od 12:45 - 13:30 h (vede p. uč. Egberts).

Zapůjčená knížka je zapsána v Žákovské knížce (str. 46).

O přečtené knížce dítě vypracuje Čtenářská list (k vyzvednutí ve třídě).

Svou knížku dítě odprezentuje ve třídě a uloží Čtenářský list do Čtenářského deníku (ve třídě).