Školní deníček

...jaké jsou aktuální informace?

Školní rok 2021/2022

23.8. Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

veškeré důležité informace budou tento školní rok posílány do e-mailu.

Děti budou mít základní přehled informací uveden ve Školním deníčku.

Při nejasnostech mne neváhejte kontaktovat,

Foltýnková